Studijní materiály pro obor KMT

Univerzita Pardubice rok zahájení 2006

Návrat na hlavní stránku

Sensory a měření neelektrických veličin

Vyučující:
  • Přednášky - ing. Miroslav Fribert
  • Cvičení - ing. Pavel Rozsíval (ing. Pavel Škrabánek)
Cvičení
Stáhnout Úlohy 2 - 6, 8, 13 - 15 (1,25MB) Úlohy 2 - 6, 8, 13 - 15
Potřeba Office 2007 Autor: REset
Stáhnout Laboratorní úloha č. 3 (68,25kB) Laboratorní úloha č. 3 - Měření statických charakteristik průřezových průtokoměrů. Autor: mikrom
Stáhnout Laboratorní úloha č. 8 (141,08kB) Laboratorní úloha č. 8 - Měření statických a dynamických charakteristik regulačních ventilů (c). Autor: mikrom Stáhnou Laboratorní úloha č. 14 (68,55kB) Laboratorní úloha č. 14 - Měření hmotnosti tenzometrizkými snímači. Autor: mikrom
Děkuji za návštěvu