Studijní materiály pro obor KMT

Univerzita Pardubice rok zahájení 2006

Návrat na hlavní stránku

Programování řídících aplikací

Vyučující:
  • Přednášky - ing. Martin Hájek
  • Cvičení - ing. Martin Hájek
Zkoušky
Stáhnout Semestrální práce (393,11kB) Semestrální práce - Ukázka semestrální práce - komplet. Hodnocení výborně mínus. Autor: Pavel Chmelař Stáhnout Semestrální projekt (644,64kB) Semestrální projekt - Ukázka semestrálního projektu, včetně dokumentace a makefilu. Byl ohodnocen známkou výborně. Autor: MacGywer
Cvičení
Stáhnout Cvičení č. 3 (193,81kB) Cvičení č. 3 - Dělení celých a reálných čísel. Větší - menší číslo (použití ternárního výrazu). Systém ovládaný příkazy. Rozdekódování čísla, ověření kontrolního čísla. Dělení 80 bez použití dělení. Složené výrazy. Autor: MacGywer Stáhnout Cvičení č. 4 (168,64kB) Cvičení č. 4 - Řešení kvadratické rovnice, výpis hvězdiček na zadaný počet řádků, výpis počtu zadaných piv, rozhodování o výpisu ze zadání uživatele, výpis geometrické řady. Autor: MacGywer
Stáhnout Cvičení č. 5 (163,14kB) Cvičení č. 5 - Hrátky s pointery, zadání hodnot do jednoho pole a přidání do dalšího vícerozměrného a vytisknutí tohoto pole jako jednorozměrné, prohození ukazatelů na proměnné, vytvořní pole odkazů na pole a zadání hodnot. Autor: MacGywer Stáhnout Cvičení č. 6 (175,04kB) Cvičení č. 6 - Výpočet obvodu a obsahu kruhu. Pole funkcí a jejich volání. Předání pole jako parametru a jeho vrácení jako parametr. Funkce pro vynulování a nastavení jednoho bitu. Autor: MacGywer
Stáhnout Cvičení č. 7 (161,28kB) Cvičení č. 7 - Zásobník, thojúhelníková matice, alokace dvou polí, zjištění velikosti volné paměti. Autor: MacGywer Stáhnout Cvičení č. 8 (169,43kB) Cvičení č. 8 - Struktury - struktura tComlex a práce s ní, práce se stkrukturou (., ->, pointer. aritm.). Kruhová fronta. Zakódování textu. Autor: MacGywer
Stáhnout Cvičení č. 9 (160,64kB) Cvičení č. 9 - Práce s řetězcem, vložení řetězce do jiného, práce s definicí _DEBUG. Autor: MacGywer Stáhnout Cvičení č. 10 (131,57kB) Cvičení č. 10 - Čtení ze souboru, práce s bufferem stdin, načtení souboru "data.csv" do pole struktur, seřazených načtených dat. Autor: MacGywer
Stáhnout Cvičení č. 11 (193,11kB) Cvičení č. 11 - Projekt složený z více modulů. Autor: MacGywer Stáhnout Cvičení č. 12 (354,31kB) Cvičení č. 12 - Tvorba makefilu a GNU vývojové nástroje. Autor: MacGywer
Děkuji za návštěvu