Studijní materiály pro obor KMT

Univerzita Pardubice rok zahájení 2006

Návrat na hlavní stránku

Matematika III.

Vyučující:
  • Přednášky - doc. RNDr. Jaroslav Seibert
  • Cvičení - doc. RNDr. Jaroslav Seibert
Zkoušky
Stáhnout Zkoušková písemná práce (86,69kB) Zkoušková písemná práce - Zkoušková písemná práce ze dne 21.3.2008. Autor: MacGywer Stáhnout Zkoušková písemná práce (93,83kB) Zkoušková písemná práce - Zkoušková písemná práce ze dne 29.1.2008. Autor: MacGywer, Tomáš Bříza
Stáhnout Přehled Lapl. transformací (32,74kB) Přehled Lapl. transformací - Tento přehled obdržíte při zkoušce. Autor: Jirí Paar Stáhnout Zkoušková písemná práce (73,17kB) Zkoušková písemná práce - Zkoušková písemná práce ze dne 22.1.2008. Autor: MacGywer, Karel Knůr
Stáhnout Zkoučková písemná práce (78,44kB) Zkoušková písemná práce - Zkoušková písemná práce ze dne 15.1.2008. Autor: MacGywer Stáhnout Vypočítané loňské zkoušky (570,52kB) Vypočítané loňské zkoušky - Příklady na Fourierovu řadu, soustavy dif. rovnic, funkce komplexní proměnné, Laplaceova transformace.
Výsledky nejsou zaručeny! Autor: MacGywer
Zápočet
Stáhnout Zápočtové písemné práce (178,02kB) Zápočtové písemné práce Autor: MacGywer
Přednášky
Stáhnout Přednáška č. 1 (92,76kB) Přednáška č. 1 - Posloupnosti funkcí, řady funkcí, Fourierovy trigonomietrické řady. Autor: MacGywer Stáhnout Přednáška č. 2 (108,64kB) Přednáška č. 2 - Odvození koeficientů Fourierovy trigonometrické řady, sinová a kosinová Fourierova řada. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 3 (112,84kB) Přednáška č. 3 - Rozvoj funkce v sinovou a kosinovou F. řadu, rozvoj funkce f na intervalu <-l;l>. Soustavy (obyčejných) dif. rovnic. Autor: MacGywer Stáhnout Přednáška č. 4 (118,21kB) Přednáška č. 4 - Diferenciální rovnice - pokračování, soustavy lin. dif. rovnic, homogenní lin. soustavy, homogenní soustavy s konstantními koeficienty. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 5 (103,01kB) Přednáška č. 5 - Charakteristická rovnice - vícenásobné reálné kořeny, jednoduché imaginární kořeny, více násobné imaginární kořeny. Řešení nehogenní soustavy. Autor: MacGywer Stáhnout Přednáška č. 6 (111,69kB) Přednáška č. 6 - Metoda odhadu tvaru řešení dif. rovnice vyšších řádů. Funkce komplexní proměnné - opakování, komplexní funkce komplexní proměnné. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 7 (113,00kB) Přednáška č. 7 - Grafické znázornění funkce, posloupnosti komplexních čísel, stereografická projekce, řady komplexních čísel, mocninné řady v komplexním oboru, limita funkce kom. proměnné. Autor: MacGywer Stáhnout Přednáška č. 8 (102,53kB) Přednáška č. 8 - Spojitost funkce komplexní proměnné, derivace, derivování mocninné řady člen po členu. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 9 (102,63kB) Přednáška č. 9 - Elementární funkce komplexní proměnné - eponenciální a goniometrické funkce, Eulerovy vztahy, logaritmická funkce, obecná mocnina, ... . Komplexní funkce reálné proměnné, křivky v Gaussově rovině. Autor: MacGywer Stáhnout přednáška č. 10 (115,52kB) Přednáška č. 10 - Operace s křivkami, vlastnosti křivek. Integrál funkce komplexní proměnné - jednoduše souvislá oblast, důsledky Cauchyovy věty. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 11 (123,99kB) Přednáška č. 11 - Cauchyův integrační vzorec, Taylorovy rozvoje funkce komplexní proměnné. Laplaceova transformace - vlastnosti Laplaceovy transformace. Autor: MacGywer Stáhnout Přednáška č. 12 (112,96kB) Přednáška č. 12 - Laplaceovy obrazy dalších funkcí, zpětná Laplaceova transformace, užití Laplaceovy transformace při řešení funkčních rovnic. Základy numerické matematiky - numerické řešení dif. rovnic. Autor: MacGywer
Děkuji za návštěvu