Studijní materiály pro obor KMT

Univerzita Pardubice rok zahájení 2006

Návrat na hlavní stránku

Fyzika II.

Vyučující:
  • Přednášky - doc. ing. Simeon Karamazov
  • Cvičení - doc. ing. Simeon Karamazov a RNDr. Jiří Tulka
Zkoušky
Stáhnout Výtah vzorců ze skript(1,25MB) Výtah vzorců ze skript
Autor: Carn
Zápočet
Stáhnout První zápočtová písemka (86kB) První zápočtová písemka
Autor: MacGywer
Stáhnout Druhá zápočtová písemka (59kB) Druhá zápočtová písemka Autor: MacGywer
Přednášky
Stáhnout Přednáška č. 1 (106kB) Přednáška č. 1
Elektrostatické pole, Coulombův zákon, intenzita el. pole, Gaussova věta, práce v el. poli. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 2 (159kB) Přednáška č. 2
Potenciální energie, potenciál, napětí, kapacita, řazení kondenzátorů, síla mezi deskami, dipól v el. poli, vodič v el. poli, izolant v el. poli. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 3 (129kB) Přednáška č. 3
Elektrokinetika - elektrický proud, Kirchhoffovy zákony, Ohmův zákon, elektromotorické napětí, metoda smyčkových proudů. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 4 (103kB) Přednáška č. 4
Jouleův zákon. Kondukční, konvekční a posuvný proud. Maxvelovy rovnice. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 5 (116kB) Přednáška č. 5
Magnetické pole - Lorencova síla, Biol-Savertův zákon, Ampérův zákon. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 6 (135kB) Přednáška č. 6
Pohyb náboje v magnetickém poli, hmotnostní spektograf, specifický náboj elektronu, Hallův jev, silové účinky na smyčku, magnetická polarizace. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 7 (121kB) Přednáška č. 7
Diamagnetika, paramagnetika a feromagnetika. Magnetické obvody. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 8 (89kB) Přednáška č. 8
Elektromagnetická indukce. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 9 (124kB) Přednáška č. 9
Časově závislé obvody - přechodové jevy, harmonické průběhy. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 10 (117kB) Přednáška č. 10
RL obvod, RC obvod, výkon střídavého proudu, střední hodnota proudu, efektivní hodnota proudu. Rezonance - napěťová, proudová. Autor: MacGywer
Děkuji za návštěvu