Studijní materiály pro obor KMT

Univerzita Pardubice rok zahájení 2006

Návrat na hlavní stránku

Fyzika I.

Vyučující:
  • Přednášky - doc. ing. Simeon Karamazov
  • Cvičení - doc. ing. Simeon Karamazov a RNDr. Jiří Tulka
Zkouška
Stáhnout Nahrávka požadavků ke zkoušce (1,12MB) Nahrávka požadavků
Kvalita sice není nijak okouzlující, ale aspoň něco... Autor: Tomáš Bíško
Zápočtové práce
Stáhnout Zápočtová práce č. 1 (75kB) Zápočtová práce č. 1
Autor: MacGywer
Stáhnout Zápočtová práce č. 2 (70,9kB) Zápočtová práce č. 2
Bohužel jen jeden příklad, ale zase určitě správný výsledek. Autor: MacGywer
Přednášky
Stáhnout Přednáška č. 2 (577kB) Přednáška č. 2
Kinematika - rychlost, zrychlení. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 3 - 7 (2,02MB) Přednáška č. 3 - 7
Kruhový pohyb, dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony, dynamické účinky síly - hybnost, práce. Energie, moment síly, soustava hmotných bodů. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 8 (740kB) Přednáška č. 8
Moment setrvačnosti, zákon o zachování momentu hybnosti, práci při točivém pohybu, fyzické a matematické kyvadlo. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 9 (565kB) Přednáška č. 9
Roviný pohyb tuhého tělesa, tření, pevnost a pružnost, Hookův zákon, kmitavý pohyb hmotného bodu. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 10 (635kB) Přednáška č. 10
Kmitavý pohyb - dynamika, energie harmonického pohybu, skládání kmitavých pohybů, nucené kmity. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 11 (578kB) Přednáška č. 11
Vlnění, rovnice vlnění, vlnová rovnice, Huygensův princip, stojaté vlnění, hustota energie a intenzita vlnění. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 12 (535kB) Přednáška č. 12
Elektrostatické pole, elektrický náboj, Intenzita elektrického pole, Gaussova věta, užití Gaussovy věty. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 13 (524kB) Přednáška č. 13
Práce v elektrickém poli, potenciální energie, potenciál, přírustek potenciálu. Autor: MacGywer
Děkuji za návštěvu