Studijní materiály pro obor KMT

Univerzita Pardubice rok zahájení 2006

Návrat na hlavní stránku

Elektrická měření

Vyučující:
  • Přednášky - ing. Miroslav Losenický
  • Cvičení - ing. Otakar Jaroš a ing. Jiří Šimánek
Cvičení - u p. Šimánka
Stáhnout Měření č. 1 (163kB) Měření č. 1
Měření absolutní a relativní chyby. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 2 (135kB) Měření č. 2
Měření spínacího a rozpínacího napětí relé. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 3 (180kB) Měření č. 3
Měření činného výkonu střídavého proudu. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 4 (227kB) Měření č. 4
Měření amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky propusti 1. a 2. řádu. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 5 (186kB) Měření č. 5
Měření dynamických VA charakteristik polovodičových součástek. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 6 (139kB) Měření č. 6
Měření činitele harmonického zkreslení. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 7 (180kB) Měření č. 7
Jednorázové přechodné děje. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 8 (180kB) Měření č. 8
Měření frekvence - U-F převodník. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 9 (205kB) Měření č. 9
Měření hysterezní smyčky. Autor: MacGywer
Stáhnout Měření č. 10 (651kB) Měření č. 10
Měření s logickým analyzátorem. Autor: MacGywer
Přednášky - špatná kvalita fotografií
Stáhnout Přednáška č. 1 (590kB) Přednáška č. 1
Přesnost měření, chyby měření. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 2 (732kB) Přednáška č. 2
Měřící přístroje - magnetoelektrický systém. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 3 (999kB) Přednáška č. 3
Elektromag. systém, elektrodynamický systém, indukční přístroje, elektrostatický princip, měřící převodníky. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 4 (0,97MB) Přednáška č. 4
Zpětné vazby oper. zesilovačů, převodníky analogové, měřící usměrňovače, převodníky pro měření efektivní hodnoty. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 5 (819kB) Přednáška č. 5
Implicitní převodník ef. hodnoty, měření max. hodnoty, součet a rozdíl signálů, převodníky pro měření součinu a podílu. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 6 (580kB) Přednáška č. 6
Měření podílu, převodníky pro měření integrálu elektrických veličin. Číselné měřící systémy. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 7 (351kB) Přednáška č. 7
A/Č převodníky, meření el. veličin - stejnosměrné napětí, proud, střídavých napětí a proudů. Autor: MacGywer
Stáhnout Přednáška č. 8 (574kB) Přednáška č. 8
Měřící transformátory - napětí a proudu. Měření výkonu - stejnosměrný a střídavý. Autor: MacGywer
Děkuji za návštěvu